Tűzönjárás
menu bottom

 
ENGLISH

A TŰZÖNJÁRÁS PROGRAM

Önismereti és önfejlesztő, csapatépítő és célkitűző 
csoport-foglalkozás

Mi a Tűzönjárás?

A Tűzönjárás egy önismereti és önfejlesztő program, melynek csúcsélményeként a résztvevők mezítláb végigsétálnak egy 600-800 fokos frissen gereblyézett parázsszőnyegen. Miután ezt a legtöbb ember lehetetlennek vagy képtelenségnek tartja, a gyakorlat kézenfekvő módon demonstrálja, hogy lehetséges paradigmát váltani, másként szemlélni mi a lehetséges, és mi a lehetetlen. A többnyire egész napos program folyamatában fokozatosan viszi a résztvevőket a felé, hogy saját sziklaszilárdnak hitt elképzeléseiket, negatív berögződéseiket megkérdőjelezzék, felfüggesszék, azért hogy saját bőrükön tapasztalják milyen megtenni a lehetetlent.

10 Tűzönjárásal kapcsolatos tévhit, amiről érdemes tudnod:

1. Tévhit: A tűzönjárás valamilyen mágikus vagy természetfeletti élmény.
Tény: A tűzönjárás egy olyan fizikai jelenség, amelynek megvan a tudományos magyarázata és a fizika törvényeivel is megmagyarázható.

2. Tévhit: A tűzönjáráshoz hatalmas lelki erő, és különleges adottság vagy rendkívüli képesség szükséges.
Tény: Megfelelő útmutatás mellett és célirányos felkészítéssel bárki rövid időn belül képes arra, hogy forró parázson járjon.

3. Tévhit: A tűzönjárás veszélyes, és súlyos égési sérülést vagy sérüléseket okozhat.
Tény: A Tűzönjárás teljesen biztonságos, ha megfelelően képzett szakember irányítása mellett, és a megfelelő biztonsági óvintézkedések mellett végzik.

4. Tévhit: A tűzönjárás valamilyen vallási vagy spirituális rituálé.

Tény: Noha a parázsonjárás része lehet bizonyos kulturális vagy vallási hagyományoknak, vagy tűz szertartásoknak, a jelenkorban önfejlesztő eszközként, teljesen világi kontextusban is gyakorolják, miután az segíti az önismeretet, a tetterő fokozásával a személyes növekedést és az erőtudatot.

5. Tévhit: A tűzönjárás csak azoknak való, akik nagyon jól bírják a fájdalmat.
Tény: A parázsonjárás egyáltalán nem a fájdalomtűrésről szól, hanem sokkal inkább arról, hogy képesek vagyunk-e fókuszálni, mi a tényleges szándékunk és mennyira vagyunk birtokában az éber tudatosságnak.

6. Tévhit: A tűzönjárás gyors megoldást nyújt minden személyes elakadásra vagy problémára.
Tény: A tűzönjárás a személyes fejlődés hatékony eszköze lehet, de nem helyettesíti sem a terápiát vagy a szakmai segítségnyújtás egyéb formáit.

7. Tévhit: A tűzönjárás olyan standard esemény, amely mindig ugyan abban a formában mindenki számára ugyanazt az élményt nyújtja.
Tény: A Tűzönjárás a legkülönbözőbb kulturális és személyes kontextusokhoz illeszthető, és nagyon sokféle teljesen eltérő megközelítés és parázsonjáró technika létezik.

8. Tévhit: A tűzönjárás csak felnőtteknek való.
Tény: A gyermekek és fiatal felnőttek ugyanolyan biztonsággal képesek parázson járni, mint a felnőttek, megfelelő felügyelet és irányítás mellett.

9. Tévhit: tűzönjárás mindig mezítláb történik.
Tény: Maga a parázsonjárás történhet cipővel vagy bármilyen más védelemmel, ez mindig az adott megközelítéstől és kontextustól függ.

10. Tévhit: A tűzönjárás valamiféle mutatvány vagy látványosság.
Tény: Bár a parázsonjárás mindig drámai és lenyűgöző látvány, sok ember számára, akik azt rendszeresen gyakorolják, ez egy mélyebb értelemmel bíró, jelentőségteljes és transzformatív élmény.

A Tűzönjárás csoportos élménye hihetetlen mértékben erősíti a csoportos összetartozás érzését, hiszen a végső próbatétel végrehajtásához egy kollektív meggyőződés szükséges.

A tényleges tűzön járást 2 nagyon fontos felkészítő szakasz előzi meg, amelyek szintén lehetőséget teremtenek arra, hogy a résztvevők átéljék a csoportba tartozás élményét:

Az első előkészítő szakaszban, a hitrendszerek, félelmek, aggodalmak, negatív gondolatok feldolgozása történik, ahol lehetősége nyílik mindenkinek saját világképével, hitrendszerével szembenézni. Ezek csoportos feltárása önmagában nagyon bensőséges és mély önismereti munkára ad lehetőséget.

A második előkészítő szakaszban a csoport egy közös mozgásmeditáció végzésével „erőt gyűjt” a tűzönjáráshoz. A közösen végzett formagyakorlat, ahol 20-30-50 ember ritmusra együtt mozog és cselekszik, tovább erősíti az összetartozás élményét.

Mi a tűzönjárás célja?

A Tűzönjárás célja, az inspirálás, a lelkesítés! Abban segít, hogy rácsodálkozzunk és ráébredjünk a bennünk rejlő valódi lehetőségekre! Hogy ráébredhessünk, hol vannak valódi határaink, és hogy hol vannak valódi döntéseink. A Tűzönjárás megtanít jól és igaz módon dönteni. Szembesít önkorlátozó hiedelmeinkkel, akaraterőnk mértékével, és igaz tükröt tart elénk, mennyire vagyunk őszinték magunkhoz.

A Tűzönjárásnak nem az a célja, hogy átgázoljunk, vagy rálépjünk a forró parázsszőnyegre. A Tűzönjárás aktusa csak puszta eszköz ahhoz, hogy egy legbenső elhatározást, vagy célt magunkban megerősítsünk. Ha úgy döntünk nem vagyunk készek ezt a célt kitűzni vagy megerősíteni magunkban, ezért nem lépünk bele a 700 °C fokos parázsba, döntésünk akkor is igaz és helyes.

A parázsszőnyegre lépve a hő-érzet és a sérülés veszélye csak akkor küszöbölődik ki, ha a parázson járó ember a maga számára kitűzött célt vagy fogadalmat tartja szem előtt. A tűz a közvetlen megmondója, hogy elhatározása elegendően mély meggyőződésből fakad-e.

Milyen hatással van a résztvevőkre?

A résztvevőknek természetesen nem kötelező a parázsszőnyegre lépni. Már a helyzettel való puszta szembesülés is lényegi változást hoz minden résztvevő számára. A közös máglya-építés, a tűzzel való közvetlen kapcsolat megteremtése, a benső erőgyűjtés, és saját félelmekkel való szembesülés elegendő ahhoz, hogy minden résztvevő lelki élményekben gazdagon távozzon.

N.B. A résztvevők túlnyomó többsége, úgy 80%-a a nap végére képes és akar is átsétálni a parázson!

Van-e kockázata?

A tűz és a forró parázs természetesen éget. A parázs 600-800 fokos miközben sétálnak rajta. Aki nincs lelki értelemben kész arra, hogy átmenjen rajta, megégetheti magát. Ez a résztvevők 1-2%ával megeshet. Ilyen esetben sem szenvedhet senki semmi komolyabb vagy maradandó sérülést, legfeljebb egy-két vízhólyag keletkezik a talpán. Ennek kockázatát mindenki maga viseli, hiszen mindenki maga dönt arról, elindul-e. A tűzönjárók 98%-a semmiféle hőt nem érez, égései egyáltalán nem keletkeznek, teljesen sértetlenül jut át a 6-9 méteres parázsszőnyegen.

Kiknek ajánljuk a Tűzönjárást?

Magánembereknek, mert:

A Tűzönjárás fejleszti a bizalmat belső képességeinkben, mely alapja a sikeres döntéseknek, cselekvéseknek és segítséget nyújt a magatartások és szokások megváltoztatásához.

Szervezeteknek, mert:

A Tűzönjárás nagyon intenzív csapatépítő szándékkal alkalmas új szervezeti vagy üzleti célok kitűzésének megerősítésére, teljesítmény-fokozásra.

A tréningen tapasztaltak, a Tüzönjárás élménye a mindennapi élet különböző területein is felhasználhatóak, mindenhol, ahol új energiákra, új szemléletre és lendületre van szükségünk.

Különösen ajánlom természettudományos és műszaki gondolkodású emberek csoportjának, akiktől nagyon távol áll bármiféle spirituális vagy vallásos létszemlélet. Akik kimondottan szkeptikusak, és tagadják, hogy bármi ilyesmi lehetséges, és csakis a tudományos paradigmák, magyarázatok oldaláról közelítenek a kérdéshez.

Rólunk mondták...

Ideális program ez:

  • újraalakuló vagy megújulást kereső csapatok,
  • új vezetőt kapott csapatok,
  • új lehetetlennek tűnő feladatot kapott csapatok,
  • fásult és egymással keveset törődő csapatok,
  • új célt és kihívást kereső csapatok,

számára.

Tekintse meg referenciáinkat...

A tuzonjaras.com honlapon közzétett minden szolgáltatásra és tréningprogramra
az alábbi linken elérhető, általános szerződési feltételek vonatkoznak:

NAPKAPU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatónk itt érhető el:

NAPKAPU ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

NAPKAPU

A NAPKAPU weboldala:
www.napkapu.com

NAPKAPU Copyright © 2009-2023.
MINDEN JOG FENNTARTVA!

line