Tűzönjárás
menu bottom

 
ENGLISH

A TŰZÖNJÁRÁS BIZTONSÁGOS.

Biztonságos tűzönjárni?

A Tűzönjárás végső próbája végigsétálni a frissen gereblyézett 600-700 °C-os parázsszőnyegen. Sok elméleti fejtegetés, és tudományos vizsgálat született arról, hogy miért képes minden ember sértetlenül megtenni 4-5 lépést ilyen extrém hőmérsékletű talajon.

Az interneten sajnos rengeteg téves gondolat és felületes magyarázat kering erről a bizonyított emberi képességről. Az internet túlbúrjánzó és kontrolálhatatlan terjeszkedésének köszönhetően az elmúlt 10 év alatt, számos rossz értelemben vett ezoterikus, vagy éppen félkész és felületes tudományos magyarázat született, rendszerint olyanok tollából, akik csak érintőlegesen kerülnek kapcsolatba a Tűzönjárással. Éppen ezért, tiszta szándékunk, hogy ezen az oldalon tárgyilagosan, a különböző tudományos kutatások tükrében, a saját halmozott tapasztalatunk alapján mutassuk be, miért képes minden ember a Tűzönjárásra.

A kulturális antropológiai megközelítés

A humánetológusok úgy tartják, hogy ez a képesség egyfajta evolúciós csökevény, ami az ember korai fejlődésének egy szakaszában a túlélésének záloga volt. A bozót- és erdőtűzek elől menekülő ősember túlélési esélyei növekedtek azzal, hogy rövid ideig képes fenntartani azt az állapotot, amit a modern tűzjárás kutatók - így mi is - "tűz-immunitásnak" neveztek el. Az ember fejlődését döntően meghatározta tűzzel való kapcsolata, és a legújabb archeológiai kutatások azt igazolják, hogy másfél millió évvel ezelőtt, már az Australopithecus eszközként használta.

A Tűz-immunitás
néhány igazolt kulturális példa

A tűz-immunitás jelenségét elsőnek, az antropológus Laurens van der Post figyelte meg, és tette közzé 1977-ben, a Kalahári sivatag !Kung (bushman) népcsoportját tanulmányozva. Később Richard Katz, egy Harvardi pszichológus vizsgálta ezt a jelenséget. A !Kung-ok a tűzönjárást gyógyító szertartás keretén belül gyakorolják, és a leírások szerint a táncosok nemcsak járnak és táncolnak a parázson, hanem fejüket bele dugják és kezükbe véve az izzó parazsat, mezítelen testükhöz dörzsölik, égési sérülések nélkül. Úgy mondják a testükben lakozó belső tűz, a n/um a parázson járás hatására olyan szintre hevül, hogy gyógyító erőhöz jutnak, és az általuk !kia-nak nevezett módosult tudatállapotba, egyfajta transzba kerülnek. Ezáltal tisztítják és gyógyítják meg a tánc szemlélőit.

Hozzánk földrajzilag közelebb eső példa a spanyolországi San Pedro Manrique-ben évente látható Szent Iván éji Tűzjárás, ahol a 900 lelket számláló falu apraja-nagyja kel át a parázson, rendszerint egymást cipelve a hátukon. A hatalmas ünnepségre több tízezer néző érkezik. A helyiek állítják, hogy ők tudják a parázsonjárás titkát, a lábuk ellen áll a forróságnak. És minden évben a gyanútlan, kalandvágyó idegenek, akik megpróbálják a helyieket utánozni bizony sokszor még hónapokig emlékeznek kötéssel a lábukon, hogy a helyiek tűz immunitása kulturális neveltetésük, és kiskoruktól tartó mentális felkészítésük eredménye.

A harmadik, földrajzilag hozzánk szintén közelebb álló ismert kulturális példa az Észak-Görögország és Bulgária tájain gyakorolt 3-napos Anastenaria ünnep, ami rituális parázson-táncolással zárul. Ez az eredetileg Kostri-ból származó ortodox keresztény ünnep, amit évente kétszer, januáran és májusban ünnepelnek, Szent Konstantin és Szent Heléna tiszteletére történik. A hívők kezükben a szentek ikonjaival táncolnak a parázson, és hitük szerint a szentek védelme alatt a parázs nem égeti meg lábukat. A tánc addig tart, míg a parázs utolsó zsarátnokát el nem taposták.

A Tűzönjárás különböző formáit a világ minden táján gyakorolják: Bali szigetén, ahol fiatal lányok járnak parázson, Indiában, Tibetben, Sri Lankán, Japánban, Argentinában, és nem utolsó sorban az Észak-Amerikai indiánok körében.

______

Tűzönjárás - Sri Lanka _______________Tűzönjárás - Kerala India

A Tűz-immunitás
saját példa

A gyakorlott tűzönjárók, előbb-utóbb mind megtapasztalják a Tűz-immunitás jelenségét. Pontosan tudjuk és érezzük, mikor kapcsol át elménk egy másfajta működésmódra. Én magam saját tapasztalati úton igazolhatom, hogy létezik ez a jelenség.

Tapasztalatom szerint tűzönjárni töbféleképpen is lehetséges:

  1. Van, hogy az ember a !Kung-okhoz hasonlóan belső erőt gyűjt, "felhergeli" magát. Így rövid ideig megváltozott elmeállapota és természetes biokémiai folyamatai fenntartják a sértetlenséget. Ez 4-5 lépéshez elegendő. A Tűz ilyenkor legyőzendő akadály, ellenség képében jelenik meg. A Tűzjárás ilyenkor egyfajta erőpróba, leginkább arról szól, van-e bennem elég erő a parázzsal megküzdeni.

  2. Van, hogy a tűz nem legyőzendő ellenségként, nem akadályként jelenik meg elménkben, hanem kedves vendéglátóként, aki szinte megszemélyesült alakként, meghívja a tűzönjárót, hogy jöjjön bátran, nincs semmi félni való. Az ilyen állapotban sétálók a parazsat lágynak, selymesnek, és kimondottan kellemesen melengetőnek érzik. Az így megtehető lépések száma 7-9.

  3. Van, hogy az ember ellenállhatatlan belső hívást érez. Érzi, hogy "benne is ég ez a láng", maga is Tűz. Ez nyugodtan nevezhető egyfajta módosult tudatállapotnak, transz-állapotnak mégsem nevezném. Ilyenkor teljes a tűz-immunitás. A parázsonjáró semmiféle hőhatást nem érzékel, nincs nehézség, sem forróság. Ez az állapot akár hosszú percekig is fennálhat. Így bárki bármekkora távolságot megtehet. Az általam így sértetlenül megtett leghosszabb parázson megtett egybefüggő út 12 méter hosszú volt. (Oda-vissza járva-kelve tettem már meg hosszabb távolságot is, de ennek nem ugyanaz a lélektani hatása.)

A 2000. évezredfordulón hitelesített Guiness Világ Rekord egyébként 50,29 méter volt, amit az amerikai Gary Shawkey állított fel, egy átlagosan 982.22 °C fokos parázsszőnyegen. Ezt azóta többszörösen is megdöntötték.

Ostobaság azt gondolni, hogy a Tűzönjárás bármiféle verseny, vagy öncélú erőpróba. A Tűz-immunitás megtapasztalása nem a parázsszőnyeg hosszától függ.

Mitől és mikor biztonságos?

Számos tudományos vizsgálat született arra nézve, hogy a biztonságos Tűzönjárásnak mik a feltételei. Ezeket vesszük számba alább:

A pszichológiai megközelítés: a mentális hangoltság szerepe

Tűzönjárni csakis tiszta és józan fejjel lehet, az alkoholos befolyás bizonyíthatóan lehetetlenné teszi a biztonságos járást. Ezért mi szigorúan tiltjuk résztvevőinknek az alkohol-fogyasztást Tűzönjárás előtt. Minden tapasztalatunk azt igazolja, hogy a biztonságos Tűzönjárás képessége minden embernek természetes adottsága, de nagyon tiszta fej és határozott döntőképesség kell hozzá. Egyfajta belső meggyőződés, és biztonság-érzet. A parázsonjárás olyan általános emberi képesség, ami látens módon ott rejtezik mindenkiben, de az általunk is tűz-immunitásnak elkeresztelt mentális hangoltság csak akkor "kapcsol be", ha gondolatban elfogadjuk létezését, bízunk benne, és hagyjuk spontán működésbe lépni. Mindenféle akaratlagos irányítás, szándékolt ki-be kapcsolás csak ront a helyzeten. Az emberi elme spontán módon képes működtetni ezt az önvédelmi mechanizmust, ha hagyjuk.

Sok néphagyományban - ahol még él a Tűzönjárás gyakorlata - a parázsonjárók valamiféle természetfeletti erőbe vetett hit próbájaként élik meg ezt a próbatételt. A fentebb említett Anastenaria alkalmával a hívők például szentek ikonjait tartják a kezükben, mint az alábbi képen:

Ezzel a hagyományos formával rokon módon, a mi tapasztalatunk is az, hogy a megfelelő mentális hangoltság elengedhetetlen a biztonságos tűzönjáráshoz. Szükséges hozzá egy belső békés biztonságérzet, hogy sértetlenül megtehető mindez. Ha valaki mindvégig fél a parázstól és félelmével együtt lép a 700 °C-os parázsra, - minden fizikusi tudományos magyarázat ellenére - bizony komolyabb égési sérüléseket is szenvedhet. (lásd alább: A Tűzönjárás tudományos magyarázata )

Ennek a belső bizonyosságnak, a megfelelő mentális hangoltságnak a megteremtése a Tűzönjárás program legfontosabb része, amit az általunk vezetett számos előkészítő gyakorlat szolgál!

Éppen ezért a Tűzönjárás "házilag" nagyon nem ajánlott! A megfelelő mentális ráhangolódás hiányában szinte bizonyosan rossz tapasztalattal végződhet!

Azok akik csak akaratból akarnak tűzönjárni, és nem hagynak időt, hogy elméjük "ráhangolódjon" a tűzre, komoly sérülés veszélyének teszik ki magukat. A tűz nem hazudik, magunkat becsapni ebben a helyzetben nem lehet. Testünk olyan bio-feedback rendszer, ami azonnal tudatja velünk, ha döntésünk elhamarkodott.

Evés-ivás: A folyadék és szilárd táplálék mítosza

Számos téves hiedelem kering az interneten arról, hogy a Tűzönjárást megelőző 12 órában nem lehet szilárd táplálékot magunkhoz venni, mert ez rontja a tűz-immunitás kialakulásának esélyét. Számos Tűzönjáró csoporttal közös tapasztalatom, hogy semmiféle ilyen közvetlen összefüggés vagy kapcsolat nincs. Az eltelt has legfeljebb a koncentrációs képességet csökkenti.

Ez a hiedelem a különböző kulturális hagyományokból ered, ahol a Tűzönjárás mindig szertartásos keretek között zajlik. A koplalás, vagy rituális böjt inkább a tiszteletadás jelképe, semmint biológiai feltétel. Természetesen amikor a Tűzönjárás egy lelki gyakorlat szertartásos része, lehet egybekötni lébőjttel, de ez nem feltétele a biztonságos járásnak. Mi is ajánljuk résztvevőinknek, hogy sok folyadékot (sima vizet vagy teát) fogyasszanak, de ez leginkább a stressz-csökkentésben játszik szerepet, valamint a mentális felkészítés részét képező lángoló Mágylyával folytatott "Tűzpróbák" során vesztett folyadék pótlását szolgálja. (lásd a Máglyarakásról szóló oldalt)

Fennáll-e sérülés veszélye?

Aki elhamarkodottan lép a parázsba, szerezhet enyhe égési sérüléseket. Ezek leggyakrabban apró, felszínes vörös pöttyökként (hot-spots) jelentkeznek, amik másnapra eltűnek.

Aki félelemmel lép a parázsra és előre fél a megégéstől, meg is kapja amit vár. Saját önkorlátozó hiedelmei nem teszik lehetővé, hogy teste automatikusan megvédje magát. Ilyenkor a talpon kisköröm nagyságú vízhólyagok keletkeznek, enyhe első-fokú égési sérülést szenvedhet. Ezek gyakran másnapra vissza is húzódnak, de legfeljebb 1-2 napig fájnak utána eltűnnek, vagy kipukkadnak. Alattuk az új bőr lehet érzékeny, de ezek nem komoly sérülések.

Nagyon ritkán, de előfordulhat, hogy valaki óvatlanságból belelép a parázsszőnyeg szélén felhalmozott mélyebb (és forróbb) parázsba. Ha ez hirtelen ijedséget okoz, és ezáltal az összeszedett állapot megszakad, a parázsonjáró "megkapathatja" a lábát. Ilyenkor nagyobb felüleleten keletkezik egybefüggő vízhólyag, ami pár óráig nagyon tud fájni. Másnapra ezek is lelohadnak, de gyógyulásuk akár 1-2 hét is lehet. Ilyen csak az óvatlan járóval fordul elő. Ha a tűz-immunitás fennáll, és nincs ijedség, akkor a parázs mélysége semmit-de semmit nem számít. (lásd a fentebbi indiai példát bemutató videót) Szerencsére ilyen nagyon ritkán fordul elő!

A tapasztalatunk az, hogy a felkészítésünket komolyan vevő Tűzönjárók 99%-a semmiféle sérülést nem szenved, a parázson járva, semmilyen extrém hőhatást nem érez!

Tekintse meg referenciáinkat...

A Tűzönjárás tudományos magyarázata

Számos fizikai kísérlet irányult arra, hogy a tűz-immunitás jelenségét a fizika eszközeivel megmagyarázza. A szkeptikus körökben általánosnak mondható tudományos álláspont, hogy a Tűzönjárás azért lehetséges, mert a parázs rossz hővezető, ezért a talp és a parázs között fennálló rövid idő alatt a parázs nem képes leadni a teljes forróságot. Ez nyilvánvalóan igaz is, de ettől a megállapítástól a Tűzönjárás még nem lesz biztonságos. Ez jellemzően szobatudósi alapállás. Azt, hogy a parázs rövid időn belül nem képes leadni a forróságot, bármelyik gyakorlott Tűzönjáró tapasztalati alapon azonnal megcáfolná. Ezzel együtt érdemes itt is idézni az internet világában legelterjedtebb fizikai magyarázatot, amit alább tapasztalati alapon utána kommentálunk. Itt Makai Mihály: "A tűzönjárás rejtélyei" című írását idézzük a "Merre vagy szellem világa?" című 2004-ben megjelent könyvéből:

"Ez esetben nincs semmi csalás vagy szemfényvesztés. A tűzönjárást évezredek óta gyakorolják világszerte. Sokan megvannak győződve arról, hogy paranormális jelenségről van szó. Ennek tanulmányozására 1930-ban a University of London fizikusai két tűzönjárást is szerveztek. További tanulmányokat 1935-ben, 1937-ben végeztek, látványos tűzönjárással egybekötve. A vizsgálatok azt állapították meg, hogy a tűzönjárásnak nincs köze a hithez vagy a természetfeletti erőkhöz. A jelenség arra épül, hogy az égő fa látványa félelmetes ugyan, de a fa hővezető képessége alacsony, a lábak és a parázs közti érintkezés ideje kellően rövid ahhoz, hogy megakadályozza égési sérülés kialakulását a talpon.

A hő három módon terjedhet, konvekcióval, sugárzással és vezetéssel. Konvekció esetén a hő az anyag mozgása során terjed, például a forró gőz, a meleg víz vagy forró gázok áramlás során. Minden test bocsát ki elektromágneses sugárzást, ami a test hőmérsékletétől függ. Ezt érezni lehet a nyílt tűz közelében.

A hő harmadik terjedési módja a vezetés, ami az anyag atomi összetevőinak mozgásával kapcsolatos. Ha felteszünk a tűzhelyre egy edényt, és az felforrósodott, a fülét csak akkor lehet megfogni, ha nem fémből van. A hőt az anyagok többé-kevésbé vezetik, a fémek jobban, más anyagok, pl. a fa, a műanyagok kevésbé. A tűzönjárásnál a hőterjedésnek ez a harmadik formája, a hővezetés a fontos. A forró parázs molekulái, atomjai gyors, rendezetlen mozgást végeznek, a parázsra lépő talp bőrének atomjai viszont lassabban mozognak.

A parázsból a talpba áramló energia mennyisége az érintkezés idejével arányos - a vezetés közelhatás -, de az arányossági tényező a vezetőképesség. A parázs elszenesedett része rossz hővezető, a bőr szintén. Ráadásul járás közben a talp egyes részei felváltva érintkeznek a forró parázzsal, továbbá a parázs felülete egyenetlen, ezért a talp egy adott pontja és a parázs között csak rövid idejű az érintkezés. A talp akkor ég meg, akkor keletkezik sérülés, ha a bőr hőmérséklete meghalad egy bizonyos küszöbértéket. A bőr hőmérsékletét viszont a parázsból a lábunkba a talp és a parázs érintkezése alatt áramló hő mennyisége határozza meg. Felmerül a kérdés, mi történik, ha bevizezzük a talpunkat. A víz elnyeli az energia egy részét, mert párolgása révén hőt nyel el, de a keletkező gőz veszélyes sérülést okozhat, ezért tapasztalt tűzönjárók először bevizezik a talpukat, de mielőtt a parázsra lépnének, szárazra törlik.

A beszámolók szerint felemelő érzés a tűzönjárás, jelentősen javítja az önbizalmat, annak ellenére, hogy semmi természetfölötti nincs benne."

Makai Mihály leírásával részben ellentétes véleményt fogalmaz meg egy másik szkeptikus tudományos magyarázat, ami "A Tűzönjárás fortélyai" címen kering az interet világában. Ez a cikk a középkori inkvizitorok tűpróbája alapján, épp a nedves láb mellett érvel:

"A forró ólom azért nem égeti meg a bőrt, mert közvetlenül nem érinti. Olyasmi történik, mint amikor egy izzó vaslapra vízcsepp hull. Ilyenkor a csepp nem kerül közvetlen érintkezésbe a vaslappal, mert alatta azonnal gőzréteg képződik, és ez megvédi a magas hőmérséklet hatásától.

A fizikusok már régen ismerik ezt az effektust, és Leidenfrost-féle jelenségnek nevezik. A forró ólom vagy az izzó parázs ugyancsak gőzréteget hoz létre a nedves talppal vagy kézzel találkozva, ez a gőzréteg védi meg a bőrt."

Mi Makai Mihály végszavával, miszerint a Tűzönjárásban nincs semmi természetfeletti egyetértünk. Viszont a magyarázatot nem a parázs rossz hővezető képességében, és mégcsak nem is a Leidenfrost-féle jelenségben kell keresni. Jártunk és táncoltunk már parázson száraz és nedves lábbal, hideg és meleg lábbal, télen és nyáron, -12°C fokos hidegben, és +30°C-os melegben is. A szkeptikus közhiedelmekkel szemben, a sértetlen Tűzönjárás nem egyszerűen fizika kérdése.

A Makai Mihály által is biztosnak vélt tudományos paradigmát vizsgálta a Discovery Channel népszerű tudományos-ismeretterjesztő műsora a Myth-Busters sorozat egyik epizódja. Az Adam tries Firewalking . A film tanulsága szerint hiába bizonyítja a fizika, hogy a megégés gyakorlatilag lehetetlen, ha az ember folyamatosan mozgásban van, Adam Savage jól megégeti a lábát. Véleményünk szerint nem azért, mert nem ismeri a biztonságos járás technikáját, hanem mert egyszerűen nem "hisz" a sértetlenség lehetőségében. Nincs ideje kialakítani azt a belső meggyőződést, hogy a Tűzönjárás biztonsággal lehetséges. Társai azért járnak biztonsággal a parázson, mert a tudományos paradigmák keretrendszerén belül képesek kialakítani egy olyan hiedelemrendszert, amely tükrében készek hinni a sértetlenségben.

Tapasztalatunk szerint teljesen mindegy, hogy a megfelelő mentális hangoltságot, a szükséges belső meggyőződést, a fizika tudományos paradigmái, vagy valamiféle spirituális meggyőződés szüli. Amit minden komolyabb tudományos vizsgálat igazolt az az, hogyha valaki fél a parázsonjárástól, megégeti magát. Valamiért a puszta fizika törvényei mégsem elegendők a biztonságos járáshoz, mint a fenti Adam Savage esetében.

Saját meggyőződésünk mellett, Tolly Burkan véleményét tartjuk erről mérvadónak, aki a modernkori Tűzönjáró mozgalom alapító atyja, és az első FITTM képzés megálmodója. (Firewalking with Tolly Burkan)

Meggyőződésünk és a velünk járó több, mint 3500 ember által bizonyított tapasztalatunk, hogy a tűz-immunitás nem holmi "járás-technika" kérdése, hanem nagyon is mentális hangoltság kérdése. Az elme feletti uralom, vagy éppenséggel elengedettség függvénye. Előkészítő és ráhangoló gyakorlataink pontosan azt célozzák, hogy létre-jöhessen az a mentális hangoltság, ami a biztonságos Tűzönjáráshoz elengedhetetlenül szükséges!

Az itt leírtak Tarr Bence László, FITTM okleveles tűztréner személyes tapasztalatait tükrözik.

FIGYELMEZTETÉS!
A Tűzönjárás gyakorlatlan, arra felkészítést nem kapott személy számára veszélyes lehet! Ne próbálja ki egyedül, megfelelő felkészítés hiányában!

Ha érdeklődik a Tűzönjárás gyakorlata iránt, és szívesen tenné próbára magát örömmel várjuk következő NYÍLT programunkon!

NYÍLT TŰZÖNJÁRÁS PROGRAM:
"4 ÉVSZAK TŰZÖNJÁRÁS"

NAPKAPU

A NAPKAPU weboldala:
www.napkapu.com

NAPKAPU Copyright © 2009-2023.
MINDEN JOG FENNTARTVA!

line