Tűzönjárás
menu bottom

 
ENGLISH

A TŰZÖNJÁRÁSRÓL

Mire való a tűzönjárás?

  • személyiség, az élet minőségének fejlesztése,
  • az önbizalom növelése, a lelkierő, a stabilitás megtapasztalása,
  • sikeres döntések előkészítése, s e döntések lendületes végrehajtása,
  • a munkatársi kapcsolatok, munkahelyi viszonyok alakításában, mint a csoport építés egyik eszköze,
  • számunkra hátrányos szokások, beidegződések megváltoztatása, átprogramozása,
  • összpontosító (koncentrációs) képességeink fejlesztése, az “egyhegyűség” elérése,
  • új célok kitűzése, a karrier, az élet új lehetőségeinek feltárása.

Fejlődés: képességeink felismerése és fejlesztése

Egyes megfigyelések szerint intellektuális teljesítményünk szorosan összefügg a jobb és bal agyfélteke közötti információs kapcsolatok gyakoriságával és sebességével. A Tűzön-járás lehetőséget teremt arra, hogy a jobb félteke aktivitását egyenrangúbban tudjuk használni. Kultúránkban a bal féltekés, racionális gondolkodás a meghatározó, amelynek hátrányait a mindennapi életben is tapasztalhatjuk. A Tüzönjárás segít bevonni döntéseinkbe azokat a képességeket - emocionalitás, vizualitás, gestalt, kreativitás - amelyek jórészt a jobb féltekéhez kötődnek. Agyunk össz kapacitásának alig 5 - 10 %-át használja ki, s ezzel képességeink és lehetőségeink meghatározó részéről mondunk le. A Tüzönjárás bizonyosságot ad olyan képességek meglétéről, amelyeket nem használunk, esetleg nem is tudunk róluk.

Az agyféltekék működésének összehangolásával számos új képesség tárul fel előttünk, s a meglévőket is hatékonyabban tudjuk használni.


Önbizalom, önmagunkban és képességeinkben való hit

"A Tüzönjárás növeli az önbizalmat, hiszen ha képesek vagyunk a parázson járni, akkor milyen akadály jöhet még..."

Sokszor számunkra igen fontos, esetleg sorsfordító lehetőségeket hagyunk figyelmen kívül, mulasztunk el, mert vagy nincs elég erőnk változtatni, megújulni, vagy egyszerűen csak félünk a kihívástól. Úgy gondoljuk, a megszokás, a "biztonságot nyújtó falak" jelentik az "önbizalmat", jelölik ki képességeink határait.

A Tüzönjárás megmutatja, hogy lehetőségeink, képességeink döntő része a "falakon" túl, de elérhető távolságban van, s e tapasztalat már önmagában is önbizalom növelő ...

Szokások, beidegződések megváltoztatása

Gyakran a legnagyobb korlátot magunk számára, saját magunk jelentjük: beidegződéseink, előítéleteink, hitetlenségeink.

Nem hiszünk saját magunk, sorsunk megváltozásában, nem várjuk a kedvező fordulatot, vagy annak még lehetőségét is elutasítjuk. Szándékosan korlátozzuk magunkat, dohányzunk, túl sokat, s szinte válogatatlanul eszünk-iszunk, s ezzel a legkülönbözőbb betegségekre, mérgekre teszünk szert, csökkentjük aktivitásunkat, életévekről mondunk le.

Ugyanígy - vagy még nagyobb mértékben - mérgezzük gondolkodásunkat előítéletekkel, dogmákkal, negatív, bénító érzelmekkel. Ezzel mintegy áthatolhatatlan gátat építünk magunk elé - nem egyszer jelentéktelen problémákból.

A Tüzönjárás egyik célja, hogy hozzásegítse résztvevőit e gondolati, életviteli gátak lebontásához, egészségesebb, tisztább élethez.


Összpontosítás, ráhangolódás

Gyakran tapasztalhatjuk, hogy bizonyos problémákat azért nem tudunk hatékonyan és jól megoldani, mert képtelenek vagyunk a figyelem tartós koncentrálására, az "egyhegyűségre". A koncetrációs képesség javulása könnyen mérhető sikert hoz a munkában, a tanulásban, a magánéletben stb.

Az elhúzódó problémamegoldás miatt érzett telítődés, monotónia és unalom ugyancsak negatív módon befolyásolják teljesítőképességünket, akár a cselekvést magát is leállíthatják.

Magasabb szintű összpontosítással, ráhangolódással az élet bármely területén jobb eredményt érhetünk el.


Döntéshozatal, végrehajtás

Problémáink jelentős részét magunknak köszönhetjük, hibás, vagy halogatott, soha meg nem hozott döntéseinkkel, a "majd csak lesz valahogy" mentalitással, sodródásainkkal. Nem vesszük figyelembe a világ változásait, elodázzuk az elkerülhetetlen reagálását, nem készülünk fel, nem várjuk a fejlődést, az új lehetőségeket.

Segít tudatosítani a minket körülvevő világot, s benne saját szerepünket, vágyainkat, céljainkat. Hozzásegít a bizonyossághoz, hogy az igazán fontos döntéseink közül melyek helyesek, avagy hibásak, s nem utolsó sorban felkészít e döntések megvalósítására.

A Tüzönjárás egyik célja, hogy megtanuljuk a helyes döntést és azt maradéktalanul, bizonytalanság nélkül hajtsuk végre.


Új célok kitűzése

Az életet sokan úgy tekintik, mint egy biztonsági játékot: egyaránt tesznek a feketére és a pirosra, a párosra és páratlanra, s rendszerint csak rossz sorsukat, balszerencséjüket, a "körülményeket" okolják.

Amikor megbizonyosodunk lehetőségeink, képességeink (gyakorlati) végtelenségéről, érdemes újragondolni, átértékelni vágyainkat, elképzeléseinket, s új, méltó célokat tűzhetünk ki magunk elé.


Csoport-építő hatás (team-building)

A Tüzönjárás különösen ajánlott cégeknek, olyan munkatársak számára, akiknek együttműködése fontos feltétele a cég sikerességének. A tréningen tapasztalt élmények erősítik a csapat szellemet, erős csoportformáló és építő hatást nyújtanak.

Az összekovácsolódott közösség, egymásban bízva, a másikat segítve hatékonyabb munkavégzésre képes, a cég és az egyén számára is anyagi előnyöket hozhat.

Rólunk mondták...

Tekintse meg referenciáinkat!

A tuzonjaras.com honlapon közzétett minden szolgáltatásra és tréningprogramra
az alábbi linken elérhető, általános szerződési feltételek vonatkoznak:

NAPKAPU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatónk itt érhető el:

NAPKAPU ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

NAPKAPU

A NAPKAPU weboldala:
www.napkapu.com

NAPKAPU Copyright © 2009-2023.
MINDEN JOG FENNTARTVA!

line